Wymiana wodomierzy- kiedy należy ją przeprowadzić?

Wodomierze stanowią jeden z podstawowych elementów całego systemu wodociągowego. O ile wodomierzami głównymi zazwyczaj zajmuje się gmina, dba o ich instalację i utrzymanie, a także w odpowiednim momencie o ich wymianę, o tyle poszczególne wodomierze na konkretnych posesjach pozostają pod opieką samych odbiorców. Dzięki sprawnie działającym wodomierzom można dość precyzyjnie odczytywać zużycie wody przez dane gospodarstwo, co jest bardzo ważne z punktu widzenia opłat za pobieraną wodę.

Dane z wodomierza najczęściej odczytuje się w jednostce metrów sześciennych. Warto jednak wiedzieć o tym, że przepisy szczegółowo opisują, jaki wodomierz można zastosować i w jaki sposób powinien on mierzyć przepływ wody. Ma to zapobiegać ewentualnym oszustwom związanym z zaniżaniem wartości zużywanej w gospodarstwie wody. Stosowanie nieodpowiedniego urządzenia może się więc wiązać z przyznaniem kary pieniężnej.

Nowy czy stary wodomierz?

Mogłoby się wydawać, że sprawa jest prosta- po ustalonym czasie konieczna i obowiązkowa jest wymiana wodomierzy, którą można po prostu w fizyczny sposób przeprowadzić poprzez wymianę urządzenia na inne. Wymianę może przeprowadzić wyspecjalizowana w takich zadaniach firma, taka jak chociażby Terlan. Ustawa określa, że wymiana powinna nastąpić po upływie 5 lat. Nowe wodomierze zawsze posiadają automatyczną, pierwotną legalizację, po zainstalowaniu nowego wodomierza nie musimy więc już nic robić. Istnieje jednak jeszcze jedna możliwość- pozostawienie starego urządzenia i wykonania na nim legalizacji jego funkcjonowania na kolejne 5 lat.

Co jednak w przypadku, kiedy wodomierz przestanie poprawnie funkcjonować? Wówczas mamy dwie możliwości i oczywiście jego wymiana jest najbardziej oczywista. Za całkiem nowe urządzenie możemy zapłacić kwotę do około 200 zł. Jednakże, oprócz wymiany urządzenia na nowe, możliwa jest też jego regeneracja, która zazwyczaj powinna kosztować nas przynajmniej o połowę mniej. Musimy jednak wziąć pod uwagę, że nie zawsze będzie ona możliwa do przeprowadzenia.

Dodatkowo, powinniśmy jednak liczyć się z tym, że w przypadku wodomierza po przeprowadzonej regeneracji, otrzymana legalizacja jego działania może nie wynosić 5 lat, a zazwyczaj jest przyznawana na okres maksymalnie 3 lat. Kwestię kontrolowania stanu wodomierza, jego legalizacji, wymiany lub regeneracji pozostawia się właścicielowi gospodarstwa pobierającego wodę. Trzeba jednak pamiętać, że właściciel nie zawsze jest równoznaczny z użytkownikiem czy mieszkańcem danej posesji, a odpowiedzialność zawsze spoczywa właśnie na nim.